SGWP
Piątek, 1 sierpień 2014 r.
Kto jest kim

 

szef Sztabu Generalnego WP gen. broni Mieczysław GOCUŁ

 


I zastępca szefa, gen. dyw. Anatol Jerzy WOJTAN

zastępca szefa, vacat

zastępca szefa, gen. bryg. Jan Dziedzic

 

rzecznik prasowy SG WP płk Tomasz SZULEJKO

 

 

Instytucje podległe:

 • Zarząd Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2
  szef gen. bryg. Krzysztof MITRĘGA
  zastępca szefa, płk Krzysztof OLSZAK
 • Zarząd Planowania Logistyki - P4
  szef p.o. płk Karol ANDRZEJEWSKI
 • Zarząd Szkolenia - P7
  szef p. o. kontradm. Marek KURZYK
  zastępca szefa - 
 • Zarząd Planowania Rzeczowego - P8
  szef gen. bryg. Sławomir PĄCZEK
  zastępca szefa, płk Wojciech OZGA
 • Biuro Koordynacyjne
  szef płk Sławomir WIĘCKOWSKI
  zastępca szefa, płk Andrzej KIJ